ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Τροχονόμος…. στο Νηπιαγωγείο!


Στα πλαίσια του προγράμματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής, που αναπτύξαμε αυτό  το  διάστημα στο Νηπιαγωγείο μας, φροντίσαμε να καλέσουμε και έναν Τροχονόμο, με σκοπό να ενημερώσει και να  ευαισθητοποιήσει τα νήπια στα θέματα Οδικής παιδείας και ασφάλειας.

Η εμπειρία ήταν μ ο ν α δ ι κ ή  και  κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή  για τη κυκλοφοριακή συμπεριφορά των νηπίων. Κατενθουσιασμένα και με απόλυτη προσήλωση, παρακολουθούσαν την εκπρόσωπο της Τροχαίας Τρικάλων, κ. Κόφφα Νίκη, να τους εξηγεί μέσα από ένα εξαιρετικό πρόγραμμα  στον  υπολογιστή, για την συμπεριφορά των οδηγών, των πεζών, τα σήματα και τους φωτεινούς σηματοδότες.

Ακολούθησαν παιχνίδια στον υπολογιστή με εικόνες σωστού και λάθους, όπου συμμετείχαν όλα τα νήπια.  Οι απαντήσεις  τους, έδειξαν ότι η όλη ανάπτυξη του θέματος αυτό το διάστημα καθώς και η ενημέρωση απ’ την εκπρόσωπο της Τροχαίας, εδραίωσαν τη γνώση σε θέματα οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας.