ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σωτήρας ανακοινώνονται τα παρακάτω:
Συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση των μελών το Σάββατο 24-1-2015 και ώρα 17:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου με τα παρακάτω θέματα:
1.      Απολογισμός των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.      Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης.
3.      Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του τρέχοντος έτους.
4.      Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση γίνεται χωρίς άλλη ειδοποίηση την αντίστοιχη μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας  (31-1-2015).
Οι υποψηφιότητες θα δηλωθούν με αίτηση στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι στις 19-1-2015.
Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου στο προσεχές διάστημα μέχρι τις εκλογές να τακτοποιήσουν  τις οφειλές τους από συνδρομές προς το Σύλλογο. Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά μέχρι και το 2014.
Σωτήρα 5-1-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο