ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ (Τραυματισμός Σωτηριώτη)

ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ Σχη (ΠΖ) Γεώργιου Καραμπατσόλη
"Αφιερώνεται στους ηρωικούς μαχητές του οχυρού Νυμφαίας."

..Επειδή πολλά βιβλία έχουν γραφεί για τη μάχη των οχυρών 6 - 9 Απριλίου 1941, νομίζω ότι είναι χρήσι-
μο να αφήσουμε τον ίδιο το διοικητή του οχυρού Νυμφαίας να περιγράψει τη μάχη.....................

Κατάσταση εμφαίνουσα τραυματισθέντας κατά την μάχη του οχυρού Νυμφαίας 6-8

Απριλίου 1941:
1. Δεκανεύς Ορφανός Εμμανουήλ του Ιωάννου, κλάσεως 1938, Α' λόχος, Γεροντομουρή Λασηθίου
Κρήτης, ημερομ. τραυματισμού 6-4-41, πολλαπλά τραύματα προσώπου στόματος χειλέων γλώσσης μετ'
απώλειας της οράσεως.
2. Στρατιώτης Μπακογιάννης Απόστολος του Σπυρίδωνος, κλάσεως 1939, Αγ. Χαράλαμπος Ευρυτανίας,
ημερομ. τραυματισμού 6-4-41, λόχος διοικήσεως, κάταγμα επιπεπλεγμενον δεξιού βραχίονας τραύμα τρα-
χείλου εκ θραύσματος οβίδας.
3. Στρατιώτης Λελούδας Δημήτριος του Ιωάννου, κλάσεως 1939, 7ος λόχος, Αγ. Παρασκευή Μηθύμνης
Λέσβου, ημερομ. τραυματισμού 6-4-41, ελαφρά τραύματα προσώπου και οφθαλμών.
4. Στρατιώτης Πατεράκης Εμμανουήλ του Ιωάννου, κλάσεως 1938, 1ος λόχος, Σταυροχώρι Σητείας Λα-
σηθίου, ημερομ. τραυματισμού 6-4-41, τραύμα δια πολυβόλου κάτω δεξιού γόνατος.
5. Στρατιώτης Καλατζής Γεράσιμος του Διονυσίου, κλάσεως 1938, λόχος διοικήσεως, Αστακός Αιτωλοα-
καρνανίας, ημερομ. τραυματισμού 6-4-41 ελαφρά τραύματα εις την κεφαλήν εκ θραύσματος οβίδος.
6 Στρατιώτης Μπιτζεράκης Ιωάννης του Γεωργίου, κλάσεως 1938, 1ος λόχος, Αρχάναι Τεμένους Ηρα-
κλείου, επιφαινόμενο πιέσεως αερίων 6-4-41 παρουσίασεν αριστεράν ωτίτιδαν.
7. Στρατιώτης Χρυσαφής Ιωάννης του Γρηγορίου, κλάσεως 1939, Β' λόχος, Πλωμάρι Λέσβου, ημερομ.
τραυματισμού 7-4-41, κάταγμα αριστερού μηρού.
8. Δεκανεύς Κεφαλάκης Αντώνιος του Γεωργίου, κλάσεως 1938, 2ος λόχος, Πρετόργια Μονοφασίου
Ηρακλείου, ημερομ. τραυματισμού 7-4-41, τραύμα δεξιού άκρον ποδός ελαφρώς φλεγμοθέν.
9. Στρατιώτης Κατραμάδος Χρήστος του Δημητρίου, κλάσεως 1939, 1ος λόχος, Μυτιλήνη Λέσβου, ημε-
ρομ. τραυματισμού 7-4-41, ελαφρά τραύματα.
10. Στρατιώτης Πατακός Γεώργιος του Παναγιώτου, Β' λόχος, Πολυχνίτος Πλωμαρίου Λέσβου, κλάσεως
1939, ημερομ. τραυματισμού 7-4-41, τραύμα δεξιού ημιθωρακίου.
11. Στρατιώτης Λαγογιάννης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, κλάσεως 1938, 1ος λόχος, Ηράκλειον Κρήτης,
ημερομ. τραυματισμού 7-4-41 κακώσεις προσώπου.
12. Στρατιώτης Καλιαμός Μιχαήλ του Ιωάννου, κλάσεως 1939, Β' λόχος, Βασιλικά Πλωμαρίου Λέσβου,
ημερομ. τραυματισμού 7-4-41, ελαφρά τραύματα κορμού.
13. Στρατιώτης Καφετζάκης Ελευθέριος του Γεωργίου, κλάσεως 1938, Β' λόχος, Σχοινιά Λασηθίου, πίε-
σις αερίων 7-4-41.
14. Στρατιώτης Σταμπαλάς Λεωνίδας του Γεωργίου, κλάσεως 1938, Β' λόχος, Νιοχωρόπουλον Ιωαννί-
νων 7-4-41, τραύμα ηνιακής χώρας μετά φαινομένων διεγέρσεως νευρικής.
15. Στρατιώτης Δεδίδης Σιδερής του Γεωργίου, κλάσεως 1939, Κομοτηνή Ροδόπης, Β' λόχος, ημερομ.
τραυματισμού 7-4-41 ελαφραί κακώσεις οφθαλμών και τραύμα παρά την ωμοπλάτην.
16. Στρατιώτης Μελλισόβας Θωμάς του Γεωργίου, κλάσεως 1938, Β' λόχος, Μαυραχάδες Καρδίτσης
Τρικάλων, ημερομ. τραυματισμού 7-4-41, κακώσεις ελαφραί οφθαλμών και ωτίτις.
17. Στρατιώτης Γιάννης Δημήτριος του Ευστρατίου, κλάσεως 1939, λόχος διοικήσεως, Μυτιλήνη,
διαμένει εις Αθήνας Κερασσούντος 88, ημερομ. τραυματισμού 7-4-41 ελαφραί κακώσεις οφθαλμών.
18. Στρατιώτης Καρχιλάκης Εμμανουήλ του Φανουρίου, κλάσεως 1938, Β' λόχος, Μιλιαράδες Πεδιάδος
Ηρακλείου, ημερομ. τραυματισμού 7-4-41, κάταγμα απλούν αριστερού βραχίονας εκ πτώσεως καλωδίου χα-
λύβδινου θυρός οχυρού.
19. Στρατιώτης Σαββοϊδάκης Γεώργιος του Θεοδ., κλάσεως 1938, Α' λόχος, Αγ. Βαρβάρα Ηρακλείου,
ημερομ. τραυματισμού 7-4-41, επιπόλαιον τραύμα παρά την οσφύν.
20. Στρατιώτης Δρατσέλος Σπυρίδων του Χρήστου, κλάσεως. 1938, Β' λόχος, Σωτήρα Τρικάλων, ημε-
ρομ. τραυματισμού 7-4-41 κάταγμα επιπεπλεγμένοι δεξιού αγκώνας.
21. Λοχίας Κακαριάδης Λάμπρος τον Ευαγγέλου, κλάσεως 1938, λόχος Β', Πέττα Άρτης, ημερομ.
τραυματισμού 7-4-41, επιφαινόμενα εκ πιέσεως αερίων.
22. Στρατιώτης Κιτσάκης Ιωάννης του Δημητρίου, κλάσεως 1939, Β' λόχος, Αγ. Χαράλαμπος Ευρυτανί-
ας, ημερομ. τραυματισμού 8-4-41 τραύμα άκρου δεξιού ποδός.
23. Λοχίας Γούναρης Ανδρόνικος του Ευστρατίου, κλάσεως 1938, Α' λόχος, Αγιάσος Μυτιλήνης Λέ-
σβου, ημερομ. τραυματισμού 8-4-41 κακώσεις κνημών.

Μεταφέρω μόνο την λίστα με τους τραυματισθέντας, για λεπτομέρειες:
http://library.antibaro.gr/text/History/1940/Karambatsolis_Georgios-Ochyron_Nymfaias.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου